Trends In Data Analytics And AI In Marketing Today

VIR interviewed Claude Spiese, senior advisor for Digital Advisory at Grant Thornton Vietnam, and Tom O’Connor, founder and CEO of XperX AI, to discuss trends in data analytics and AI in marketing in today’s digital world.

The world is undergoing transformative changes due to digital transformation. What areas are Vietnamese businesses looking to transform the most?

Claude Spiese: At Grant Thornton Digital Advisory, we see a lot of interest in digital transformation of the sales and marketing function, but many companies don’t know where to start.

Tom O’Connor: Data and AI-driven marketing is what we do at XperX AI to support businesses to scale and automate marketing and social media campaigns, and I am always eager to discuss practical ways to start using these highly cost-effective technologies.

Claude, what do you tell your clients at Grant Thornton when they ask about data analytics and AI for sales and marketing in today’s business environment in Vietnam?

Claude Spiese: As you know, Grant Thornton Digital Advisory focuses on practical real-world applications, so after explaining the huge ­potential of data analytics and AI, we focus on what companies can do, starting tomorrow, to boost sales and reduce cost using these digital technologies.

Tom O’Connor: Yes, companies who want to boost sales and immediately save marketing costs should find a partner who offers software as a service (SaaS) automation, analytics, and AI-enabled tools. The benefits are not only to identify insights into existing customer buying habits, but also to efficiently tap into a whole ecosystem of new customers, and apply those insights to sales and marketing communications through digital channels where customers reside and respond positively to incentives. All of these functions can now be easily managed on one centralised platform, without the need for your marketing, sales, and customer service teams to be software developers.

 

How does this work from a business point of view?

Tom O’Connor: Companies use these solutions to digitally manage all aspects of their customer database and marketing outreach on one platform. Benefits include: managing all social media and marketing outreach channels; creating and launching large-scale marketing campaigns using an automated design toolkit, with simple drag and drop of websites and pop-ups, among others; automating and managing workflow, sales leads, and account management to achieve operational efficiencies; and deriving deep analytic insight into customer and transactional data to track 360-degree analytics on individual leads or visitors to their website, or clicks on their ads.

Claude Spiese: For our clients, a big concern is cost. We explain data and AI-driven marketing is not something only for big corporates. Local Vietnamese small- and medium-sized enterprises (SMEs) can definitely get in on it, by giving it a try, starting small without a large investment, and then increasing their usage as it is proven effective.

Tom O’Connor: SMEs should insist on low monthly pricing to get started, which increases incrementally as they grow their revenue and customer base. The platform should require minimum time and effort to implement. And for businesses that do not want to manage these functions, providers should offer managed services custom tailored for each business’s needs. At XperX, for example, we basically guarantee a positive return on investment.

Claude Spiese, senior advisor for Digital Advisory Services at Grant Thornton Vietnam, can be contacted at [email protected]. For more information on Grant Thornton Vietnam’s Digital Advisory Services, please visit www.grantthornton.com.vn/services/Digital-Advisory/

Thomas O’Connor, CEO of XperX AI, can be contacted at [email protected]. For more information on XperX AI and their data analytic- and AI-driven sales and marketing platform, please visit www.xperx.ai.

 

Source: Trends in data analytics and AI in marketing today


Các xu hướng Phân tích dữ liệu và Ứng dụng AI vào Marketing ngày nay

VIR phỏng vấn Claude Spiese, Cố vấn cấp cao Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật số tại Grant Thornton Việt Nam, cùng với Tom O’Connor, Giám đốc điều hành của XperX AI, để thảo luận về các xu hướng Phân tích dữ liệu và ứng dụng của AI (trí tuệ nhân tạo) vào marketing (quảng cáo tiếp thị) trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.

Chuyển đổi kỹ thuật số đang thúc đẩy nhiều đổi mới trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy, đâu là những lĩnh vực trọng tâm mà các doanh nghiệp Việt Nam đang mong chờ sự chuyển đổi nhất?

Claude Spiese: Tại bộ phận Tư vấn Kỹ thuật số Grant Thornton, chúng tôi nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc chuyển đổi số cho lĩnh vực bán hàng và marketing, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tom O’Connor: Marketing dựa trên dữ liệu và AI là những gì chúng tôi làm tại XperX AI để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn mở rộng quy mô kinh doanh, tự động hóa các chiến dịch marketing và truyền thông xã hội. Bên cạnh đó, tôi luôn sẵn sàng thảo luận về những cách thiết thực để bắt đầu sử dụng những công nghệ có hiệu quả chi phí cao này.

Ông Claude, ông có chia sẻ gì với khách hàng của Grant Thornton về việc áp dụng phân tích dữ liệu và AI vào xu hướng bán hàng và marketing trong môi trường kinh doanh ngày nay của thị trường Việt Nam?

Claude Spiese: Như đã biết, bộ phận Tư vấn Kỹ thuật số Grant Thornton luôn hướng đến các ứng dụng thực tiễn, vì vậy bên cạnh việc giải thích về tiềm năng to lớn của các công nghệ dữ liệu và AI, chúng tôi cũng tập trung vào những gì các công ty ở Việt Nam có thể thực hiện, ngay bây giờ, để thúc đẩy doanh số và cắt giảm chi phí kinh doanh bằng cách ứng dụng các công nghệ này.

Tom O’Connor: Tôi đồng ý với ông Claude, các công ty muốn tăng doanh số bán hàng và ngay lập tức tiết kiệm chi phí Marketing nên tìm một đối tác cung cấp các công cụ SaaS (phần mềm dạng dịch vụ) tự động hóa, phân tích và hỗ trợ AI. Bên cạnh lợi ích có thêm nhiều thông tin chuyên sâu về thói quen mua sắm của khách hàng hiện tại, những công nghệ này còn khai thác hiệu quả toàn bộ hệ sinh thái khách hàng mới và áp dụng những hiểu biết đó vào việc bán hàng và truyền thông tiếp thị thông qua các kênh kỹ thuật số nơi khách hàng dễ dàng tìm thấy và tiếp nhận các ưu đãi. Tất cả các chức năng này hiện có thể được quản lý dễ dàng trên một nền tảng tập trung mà không cần đội ngũ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ khách hàng của bạn phải hiểu biết về phát triển phần mềm.

 

Vậy theo góc nhìn của Doanh nghiệp, điều này có ý nghĩa như thế nào?

Tom O’Connor:  Các doanh nghiệp sử dụng các giải pháp này để số hoá việc quản lý tất cả các khía cạnh của cơ sở dữ liệu khách hàng và tiếp thị quảng cáo trên cùng một nền tảng. Các lợi ích bao gồm: quản lý tất cả các phương tiện truyền thông xã hội và các kênh Marketing tiếp cận khách hàng; tạo và triển khai các chiến dịch Marketing quy mô lớn bằng cách sử dụng bộ công cụ thiết kế tự động, với thao tác đơn giản “kéo và thả” của các trang web, quảng cáo pop-ups (cửa sổ bật), v.v.; tự động hóa và quản lý quy trình làm việc, đầu mối bán hàng và quản lý khách hàng để đạt được hiệu quả hoạt động; và; thu thập thông tin phân tích chuyên sâu về dữ liệu khách hàng và dữ liệu giao dịch để theo dõi phân tích marketing 360 độ về khách hàng tiềm năng hoặc khách truy cập vào trang web hoặc nhấp vào quảng cáo của họ.

Claude Spiese: Đối với khách hàng của chúng tôi, chi phí sử dụng là một trong những mối lo ngại lớn. Chính vì vậy, chúng tôi cũng muốn giải thích rằng Marketing dựa trên Dữ liệu và AI không phải chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cũng có thể tiếp cận và trải nghiệm các giải pháp này, bắt đầu từ quy mô nhỏ sau đó tăng cường sử dụng khi đã nhận được hiệu quả tích cực. 

Tom O’Connor:  Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên thử bắt đầu với các gói có mức giá hàng tháng thấp, và khoản đầu tư này sẽ tăng dần khi doanh thu và cơ sở khách hàng của họ tăng trưởng. Nền tảng này đòi hỏi thời gian và nỗ lực tối thiểu để triển khai. Đối với những doanh nghiệp không muốn chủ động quản lý các công cụ này, nhà cung cấp nền tảng nên có các dịch vụ hỗ trợ quản lý tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Ví dụ: tại XperX, về cơ bản chúng tôi sẽ đảm bảo ROI (tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư) của nền tảng này là dương.

  • First and Last Name
  • Company
  • Email
  • Phone Number
  • How can we help?
(*) All personal data are processed in accordance with UK data
Protection Legislaton. All feasible security measures are in place.
  • Name
  • Email
(*) All personal data are processed in accordance with UK data
Protection Legislaton. All feasible security measures are in place.
*User Or Password Invalid
Username
Password