Women In Business Series: Ms. Michele Wee – CEO – Standard Chartered Bank Vietnam

Category: News / Date: 03/23/2021

  1/ Could you please share a bit about yourself and your organisation? (What brought you into banking and financial services?

  Standard Chartered Bank are a leading international banking group, with a presence in 59 of the world’s most dynamic markets and serving clients in a further 85. Our purpose is to drive commersce and prosperity through our unique diversity, and our heritage and values are expressed in our brand promise, Here for good.

  In Vietnam, we are one of the oldest international banks with over 115 years of history, having established our first branch in Saigon, now Ho Chi Minh City, in 1904. We bring our international expertise and experience to Vietnam, building a broad business that helps to develop the Vietnamese financial service sector as well as helping clients realise their growth ambitions.

  We are a connector bank – connecting clients, markets and products to facilitate trade and investment. We use technology to deliver on our client needs. Our commitment to clients and the country is unwavering and this covers all aspects of our comprehensive product suite for corporates, financial institutions as well as small and medium enterprises and individuals.

  I have been in Financial Markets for 27 years. My first job was a voice broker in Bloomberg eCommerce Sales, then I moved to Deutsche Bank as Head of ecommerce sales Asia before joining Standard Chartered Chartered 10 years ago. In the first 8 years with the Bank, I was Global Head of eCommerce Sales for Financial Markets. Later, I progressed to Financial Markets Head for Singapore, Australia and Brunei and was in that position for two years prior to the current Vietnam CEO post. 

  I also wanted to mention that I majored in Economics and Finance, the aim was to get into the financial services sector. During my career, I have been open to exploring different parts of the Industry. Taking on the Vietnam CEO position has been an exciting opportunity for me to do so. I have found my purpose and passion in banking and look forward to many more years contributing to my organization and the people I work with.

   

  2/ What do you think about presumptions about capability of women with managing and earning money, and ‘banking and finance is not for women’?

  This is a typical conversation at various forum now and certainly within my organization. I personally feel that the awareness of the benefits of Diversity and Inclusion in the workplace has been heightened. I have come across so many successful career women who are equally loving mother, primary caregiver and supportive wives. I also know many women who need to develop the confidence and belief that they deserve to have it all and can if they set their mind to it. Of course, we do have to take into account the cultural elements. In Standard Chartered Vietnam, female employees account for almost 70% of the population. This is a significant number and I have started to have conversations with them. The latest one that I had with our female colleagues was on International Women’s Day when we talked about work-life balance, standing up against gender bias, and working towards gender equality. If I am to make a statement when it comes to women’s professional development, it will be: We need the best person for the job, a level playing field and gender should not be a barrier to progress.

   

  3/ What advice will you give to women facing gender discrimination in the workplace?

  I will say: please speak up. The best thing we can do for ourselves is to take responsibility in managing our careers and the way we want and expect to be treated. This is not an easy ask. To start you on this journey, I would encourage you to find support through your network, maybe with a coach, a mentor, a Lean In Circle, even family or friends. I have seen this works very successfully and many females whom I have had the opportunity to engage with have gained the confidence to go for what they want at their pace. I would also encourage senior female colleagues to proactively support the young female colleagues in their organization, lead by example and show them what right and good looks like.

   


  1 / Bạn có thể vui lòng chia sẻ một chút về bản thân và tổ chức của bạn? (Điều gì đã đưa bạn đến với các dịch vụ tài chính và ngân hàng?) 

  Ngân hàng Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt động trong 59 thị trường năng động nhất thế giới và cung cấp dịch vụ cho 85 thị trường khác. Mục đích của chúng tôi là thúc đẩy thương mại và thịnh vượng thông qua sự đa dạng độc đáo của chúng tôi. Đồng thời di sản và giá trị của chúng tôi được thể hiện ở lời hứa trong thương hiệu của chúng tôi: Here for good.

  Tại Việt Nam, chúng tôi là một trong những ngân hàng quốc tế lâu đời nhất với hơn 115 năm lịch sử, thành lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, vào năm 1904. Chúng tôi mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế của mình đến Việt Nam, xây dựng một hoạt động kinh doanh rộng lớn, giúp phát triển ngành dịch vụ tài chính Việt Nam cũng như giúp khách hàng hiện thực hóa ước vọng tăng trưởng của họ. 

  Chúng tôi là một ngân hàng kết nối – kết nối khách hàng, thị trường và sản phẩm để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Chúng tôi sử dụng công nghệ để cung cấp theo nhu cầu của khách hàng. Cam kết của chúng tôi đối với khách hàng và đất nước luôn nhất quán và điều này được thể hiện trong mọi khía cạnh của gói dịch vụ chúng tôi cung cấp cho các cá nhân, công ty tài chính và doanh nghiệp lớn nhỏ.

  Tôi đã hoạt động trong Thị trường tài chính được 27 năm. Công việc đầu tiên của tôi là môi giới thoại trong Bộ phận Kinh doanh Thương mại Điện tử của Bloomberg, sau đó tôi chuyển đến Deutsche Bank với vị trí Giám đốc Kinh doanh Thương mại Điện tử Châu Á trước khi gia nhập Standard Chartered Chartered 10 năm trước. Trong 8 năm đầu tiên làm việc tại Ngân hàng, tôi là Giám đốc Toàn cầu về Kinh doanh Thương mại Điện tử cho Thị trường Tài chính. Sau đó, tôi thăng tiến lên Giám đốc Thị trường Tài chính tại Singapore, Úc và Brunei và ở vị trí đó hai năm trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Việt Nam hiện tại. 

  Cũng muốn nói đến ở đây, chuyên ngành chính của tôi là Kinh tế và Tài chính, với mục đích để tham gia vào lĩnh vực dịch vụ tài chính. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã rất linh hoạt để khám phá các mảng khác nhau của ngành này. Việc đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Việt Nam là một cơ hội tốt để tôi làm điều đó. Tôi đã tìm thấy mục đích và niềm đam mê của mình trong lĩnh vực ngân hàng và mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ chức và đồng nghiệp của tôi

   

  2 / Bạn nghĩ gì về những suy đoán về khả năng quản lý và kiếm tiền của phụ nữ, và “lĩnh vực tài chính ngân hàng không dành cho phụ nữ”? 

  Đây là một vấn đề được thảo luận rất nhiều tại các diễn đàn và ngay cả trong công ty của tôi. Cá nhân tôi cảm thấy rằng nhận thức về lợi ích của sự đa dạng và hội nhập tại nơi làm việc đã cao hơn đáng kể. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ thành công trong sự nghiệp, những người người mẹ yêu mến, người chăm sóc tận tình và những người vợ đồng cảm. Tôi cũng biết nhiều phụ nữ cần tự tin và tin rằng họ xứng đáng có được tất cả và họ có thể nếu họ đủ quyết tâm. Tất nhiên, chúng ta phải xem xét đến các yếu tố văn hóa. Tại Standard Chartered Việt Nam, nhân viên nữ chiếm gần 70% tổng số nhân viên. Đây là một con số khá cao và tôi đã bắt đầu trò chuyện với họ. Gần đây nhất là vào Ngày Quốc tế Phụ nữ khi chúng tôi nói về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, định kiến ​​giới và nỗ lực hướng tới bình đẳng giới. Khi nói đến sự phát triển sự nghiệp của phụ nữ, tôi cho rằng: Chúng ta cần người tốt nhất cho công việc, một sân chơi bình đẳng và giới tính không nên là rào cản cho sự phát triển. 

   

  3 / Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những phụ nữ phải đối mặt với sự phân biệt giới tính tại nơi làm việc?  

  Tôi sẽ nói rằng: hãy lên tiếng. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho bản thân là chịu trách nhiệm sự nghiệp của bản thân và cách chúng ta muốn và mong đợi được đối xử. Đây không phải là một câu hỏi dễ dàng. Để bắt đầu hành trình này, tôi khuyến khích bạn tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua các mạng lưới của mình, có thể là một người hướng dẫn, mô hình Lean In Circle, thậm chí là gia đình hoặc bạn bè. Tôi đã thấy cách này hoạt động rất tốt và nhiều phụ nữ mà tôi biết đã có được sự tự tin để theo đuổi những gì họ muốn, theo tốc độ của riêng họ. Tôi cũng sẽ khuyến khích các đồng nghiệp nữ cấp cao chủ động hỗ trợ các nhân viên nữ trẻ trong tổ chức của họ, làm gương và cho thấy họ những điều đúng đắn và tốt đẹp. 

  • First and Last Name
  • Company
  • Email
  • Phone Number
  • How can we help?
  (*) All personal data are processed in accordance with UK data
  Protection Legislaton. All feasible security measures are in place.
  • Name
  • Email
  (*) All personal data are processed in accordance with UK data
  Protection Legislaton. All feasible security measures are in place.
  *User Or Password Invalid
  Username
  Password